KASUTUSTINGIMUSED

 

Pedrobeat AS

Harku 27, 11612 Tallinn, Harjumaa

tel: 6563701

e-post: pedro@pedro.ee

registrikood: 10262422

KMK reg. number: EE100189449

LHV a/a EE967700771000737770

 

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Pedrobeat AS (edaspidi nimetatud CDonline) interneti kodulehel www.cdonline.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) asuva kaupade (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele (sh isikuandmete töötlemise kord punkt 6) reguleerivad Tellija ja CDonline vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda CDonline kodulehel

 

1. Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end CDonline internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada eesti keeles.

1.3 Kõik E-poes näidatud Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.4 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on CDonlinele võimalik tasuda internetipanga lingi abil.

1.6 Tellija ja CDonline vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud ja CDonline on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse.

1.7 Tellimus jõustub CDonline poolt Tellijale Toote välja saatmisega.

 

2. Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud Tooted toimetab CDonline Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas SmartPOSTi pakiautomaadi kaudu või DPD kulleriga.

2.2 Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

2.3 Toodete kohaletoimetamise aeg:

2.3.1 Toode toimetatakse Tellijani E-poes märgitud aja jooksul. E-poes märgitud kohaletoimetamise ajad kehtivad ainult Eesti Vabariigi piires kohale toimetamisel. 

2.3.2 Tooted, mille tarneaeg on kuni 5 tööpäeva, toimetatakse Tellijani 5 tööpäeva jooksul.

2.3.3 Tooted, mille tarneaeg on 2-10 tööpäeva, toimetatakse Tellijani 10 tööpäeva jooksul.

2.3.4 Kui tellimus sisaldab Tooteid, mille tarneaeg on kuni 10 tööpäeva, siis toimetatakse kõik Tooted Tellijale ühe pakina arvestades pakis olevatest Toodetest pikimat tarneaega.

2.4 Toodete kättetoimetamise viisid

2.4.1 SmartPOST toob Toote(d) Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:

- Tellimusele järgneval tööpäeval juhul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne kella 12.00 ning tellimus sisaldab vaid kuni 5 tööpäevase tarnega tooteid, mis on laos koheselt olemas.

- Muude tingimuste puhul on tellimuse kohaletoimetamise aeg 2-10 tööpäeva.

- Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Väljastamata pakkide kohta saadetakse Tellijatele täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit. Kui Te pole 7 kalendripäeva jooksul pakil järel käinud, kuulub tellimus tühistamisele ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse Tellija arveldusarvele.

2.4.2 DPD kuller toob kauba Teie poolt märgitud aadressile järgmisel tööpäeval, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne kella 12.00 ning tellimus sisaldab vaid kuni 5 tööpäevase tarnega tooteid, mis on laos koheselt olemas. Tellimuse kättetoimetuspäeva hommikul saab paki saaja SMS-sõnumi, milles on toodud 1 tunnine ajaaken kulleri eeldatava saabumisajaga. Soovi korral on DPD iseteeninduskeskkonnas võimalik jälgida paki teekonna staatust ning muuta kättetoimetuse aega ja kohta.

 

3. Tarbija õigus tellimusest taganeda

3.1 Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul

3.2 Tellimusest taganemiseks peab Tarbija CDonlinele esitama kirjalikult, e-posti teel ühemõttelise taganemisavalduse või kasutama selleks taganemisavalduse tüüpvormi, mis on allalaetav SIIT.

3.3 Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. 

3.4 Kui tarbija on kaupa kasutanud või kahjustanud, vastutab tarbija tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Nimetatud summa arvatakse maha tarbijale tagastatavast summast. Tarbijal tekib vastutus, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tarbija võib tagastada Tooted posti teel aadressile: Pedrobeat AS, Harku 27, 11612 Tallinn, Harjumaa. Tarbija kannab tellimusest taganemisel Toodete tagastamise kulud.

3.5 CDonline tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud. Ettevõtjal on võimalus maksega viivitada kuni tarbija on talle tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud. Toodete eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu ulatuses, mis vastab Tellija poolt tasutud summale, kuid mitte rohkem kui soodsaim piirkonnas kohaletoimetamiseks valitud transpordiviisi hind. Juhul kui Tarbija tagastab tellitud Tooted osaliselt, siis CDonline tagastab kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. CDonline tagastab Tarbijale saatmise kulud täies ulatuses juhul kui taganemise põhjuseks on puudustega Toode.

 

4. Tellija õigused

4.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes CDonline poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

4.2 Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama CDonline poolt fikseeritud tingimustele.

4.3 Tellijal on õigus esitada Toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone CDonlinele aadressil Harku 27, 11612 Tallinn, Harjumaa või e-posti aadressi pedro@pedro.ee 2 aasta jooksul Toote kättesaamisest arvates. Kuue kuu jooksul Toote Tellijale üleandmise päevast ilmnenud puuduste osas eeldatakse, et puudus oli olemas Toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Toote või puuduse olemusega. Tellija peab teatama Toote lepingutingimustele mittevastavusest CDonlinele kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Tootel puuduse olemasolu korral asendatakse Toode sama tootega, välja arvatud juhul kui vastavat Toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat Toodet enam ei ole müügil, siis müügileping lõpetatakse ja tagastatakse Tellijale Toote maksumus.

4.4 Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

4.5. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

 

5. Tellija kohustused

5.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.

5.2 Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 5.1. fikseeritud andmed kauba saaja kohta.

5.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta punktis 5.1. fikseeritule, ei garanteeri CDonline Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab CDonline Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

5.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

 

6. Isikuandmete töötlemine

6.1 CDonline kasutab Tellija poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks, kauba Tellijale saatmiseks ning vajadusel klienditoe teenuse osutamiseks.

6.2 CDonline edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

 

7. CDonline õigused

7.1 CDonlinel on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

7.2 CDonlinel on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

7.3 CDonlinel on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.

7.4 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri CDonline tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

7.5 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on CDonlinel õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

 

8. CDonline kohustused

8.1 CDonline kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote(d).

8.2 CDonline kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

8.3 CDonline kohustub Tellija pretensiooni lahendama 15 päeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

8.4 CDonline kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid. CDonline vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale.

8.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on tellijal õigus pöörduda:

8.5.1 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, e-post:  avaldus@komisjon.ee . Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Avalduse saab esitada aadressil: http://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine .

8.5.2 Tarbijavaidluste internetipõhise vaidluste lahendamise ODR-platvormi vahendusel http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR-platvorm on mõeldud eelkõige, kuid mitte ainult, piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse teises liikmesriigis;

8.5.3 Kohtusse.

 

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 10-17 klienditoe telefonil (+372) 656 37 01 või kirjutage e-posti aadressil: pedro@pedro.ee

 

Pedrobeat AS (CDonline.ee)